نقش عامل قوم گرایی و طایفه گرایی در شکست شوراها چیست ؟

نقش عامل قوم گرایی و طایفه گرایی در شکست شوراها چیست ؟

یادداشت مهمان| لالی تایمز:   نقش عامل قوم گرایی و طایفه گرایی در شکست شوراها چیست حرف؟   اصغر خدری| کارشناس ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور ابتدا دهه فجر راخدمت همشهریان عزیز تبریک عرض می نمایم .دهه فجر فرصت بازنگری در ارزش‌ها و آرمان‌هاست و این‌که چه بودیم و چه می‌کردیم و