آشفتگی بانکی و سر درگمی مردم لالی

آشفتگی بانکی و سر درگمی مردم لالی

آشفتگی بانکی و سر درگمی مردم لالی به گزارش لالی تایمز، از شروع سال نو تاکنون خودپردازهای لالی یا فاقد اسکناس هستند یا دچار نقص فنی و مردم جهت تهیه اسکناس کلافه و با مشکلاتی مواجه هستند. نکته مهم آنکه مردم به مغازه ها برای تهیه پول نقد هجوم آورده اند و مغازه ها نیز