کولاک کشاورزان دشت پلی در لالی در سایه عدم حمایت مسئولین!

کولاک کشاورزان دشت پلی در لالی در سایه عدم حمایت مسئولین!

برداشت بیش از ۲ هزار تن هندوانه در این منطقه   به گزارش لالی تایمز، از چند روز گذشته برداشت محصول هندوانه در دشت پلی از توابع شهرستان لالی آغاز شده است.   کشاورزان هندوانه کار روستای پلی در مصاحبه با لالی تایمز از میزان برداشت و نیز کیفیت محصولات خود ابراز رضایت کردند.