جوابیه بخشدار بخش حتی لالی به خبر لالی تایمز

جوابیه بخشدار بخش حتی لالی به خبر لالی تایمز

  روز گذشته خبری از سوی رسانه لالی تایمز با عنوان: (بخشدار بخش حتی لالی خطاب به یکی از اهالی تراز/بار آخرت باشه بازداشتت میکنم!!! منتشر شد.   در پی آن بخشدار حتی جوابیه ای برای این رسانه ارسال کرد که به شرح زیر است:   به نام خدا   پیرو کلیپی که در فضای