انتخابات آینده شورای شهر لالی و سهم بانوان

انتخابات آینده شورای شهر لالی و سهم بانوان

  انتخابات آینده شورای شهر لالی و سهم بانوان   سهم بانوان از کرسی های شورای شهر و نقش آفرینی آنها در توسعه شهر به چه میزان خواهد بود؟ به گزارش لالی تایمز، در پنج دوره گذشته شورای شهر در لالی و بعد از گذشت حدود ۲۲ سال از تاسیس این نهاد در سراسر کشور